Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

  • Obchodné meno:                   DANY VITAL, s.r.o.
  • Sídlo:                                      Hraničná 67, 82105 Bratislava
  • Internetový obchod:               https://www.danyvital.com
  • e-mailová adresa:                  objednavka@danyvital.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, faktúra č.: …………………………………………………...

na tento tovar : …………………………………………………………………………………………………....

..................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………....

Dátum objednania tovaru/ Dátum prijatia* :..............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa   ................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..................................................................................................................................................................

Dátum:  ........................

* Nehodiace sa prečiarknite.


Copyright © 2013-2018 Dany Vital, s.r.o.Všetky práva vyhradené. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK